Denetim & Raporlama

Interflour Group; Singapur’da şirketleşmiştir ve bu ülkede amir olan kanunlara tabi olarak faaliyet göstermektedir. Bağlı işletmelerinin her biri için, o yerel ülkenin kanunlarına uygun bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Kurumsal sorumluluklarımızı ciddiye almaktayız. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ekibi; uygun denetimi sağlamak amacıyla, düzenli olarak şirketin politika ve prosedürlerini gözden geçirmektedir.

Bu şekilde davranış konusunda endişelerinizin olması halinde, lütfen dahil olan personel, tarih ve zaman, uygunsuzluk, doğrulayıcı delil ve iletişim bilgileriniz gibi ayrıntıları da ekleyerek, whistleblower@interflour.com iadresine ivedilikle bildiriniz.

Bilgileriniz korunacaktır ve isimsiz bir şekilde kalacaktır. Kanunlar aksini gerektirmedikçe, davanın kapalı şekilde görülmesi için soruşturma süreci boyunca en yüksek seviyede gizliliği sağlayacağız.