Sosyal Sorumluluk

Sağlıklı çocukların ve beslenmenin desteklenmesi

Dengesiz beslenme ve açlığa en çok hassas olanların beslenme değerine beslenme değerini maliyet verimli bir şekilde ekleme kapasitesinde sahip bir tedarik zincirinde temel gıda maddeleri üretmekteyiz. İdari Müdürümüz ve CEO’muz olan Greg Harvey, unumuzu zenginleştirmek ve böylece de milyonlarca kişinin sağlığını yükseltebilmek ve yeni doğan bebeklerde sinir yolu kusurlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için dünya genelindeki endüstrilerle, yardım kurumlarıyla ve Hükümetlerle birlikte çalışan Gıda Zenginleştirme Girişiminin Kurul Başkanıdır.

Siteye Bakınız

Yerel toplulukları ve meslekleri destekleme

Faaliyet gösterdiğimiz yerel bölgelerden işçi istihdam etmeyi ve eğitim ve bütünsel kariyer yolu sağlayarak insanlarımızı geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Yerel toplumların ve ekonomilerin güçlü bir destekçiyiz.

1500 kalıcı çalışan istihdam ediyoruz ve Endonezya, Malezya, Vietnam, Türkiye ve Filipinler’de endüstri eğitim ve destek programlarıyla yerel küçük ve orta ölçekli işletmeleri n geliştirilmesine yardımcı oluyoruz.

İşletme birimlerinin her biri; yardım günleri, kan bağışı ve gönüllülük dolayısıyla kendi yerel toplumlarını desteklemeye aktif bir şekilde katılmaktadır.

Grup; her yıl Güney Asya’daki ağından farklı bir konum seçerek, üst yönetim ekibini de dahil ederek, yıllık olarak yerel bir gönüllülük çabasını koordine etmektedir.

Gıda güvenliğini koruma

İşletmelerimizde, müşterilerimize istikrarlı bir şekilde güvenli gıda içerikleri sunduğumuzdan emin olmak için, küresel olarak kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi uygulamaktayız. Bu sistemler ISO, HACCP ve GMP’yi kapsamaktadır.

Aynı zamanda İslami prensiplere uygun bir şekilde, saflık ve helal belgesini de garanti etmekteyiz. Kullanılan tüm içerikler; Helal olma ve Helal onaylı olma açısından taranmaktadır. Unumuzun ve maltımızın üretimi; temiz ve belgeli Helal koşullar altında gerçekleştirilmektedir.

İnsanlarımızı koruma

İnsanlarımızı, güvenliklerini ve refahlarını düşünüyoruz.

Interflour; güvenliği ciddiye almaktadır ve süregelen güvenlik eğitiminin ve izleme programları gerçekleştirmenin yanı sıra işletmenin önüne ve merkezine hedefler yerleştirmektedir.

İşe alma ve ücretlendirme uygulamaları; adil ve saydam bir şekilde gerçekleştirilmektedir ve çalışanlar etik olmayan davranışı bildirme konusunda teşvik edilmektedirler.

İş Etiği Kurallarımız; çalışanlarımızdan beklediğimiz yüksek davranış standardını özetlemektedir ve çalışanlarımız da işletmeden bunları beklemedirler.