VI

Trách nhiệm xã hội

Hỗ trợ sức khỏe cho trẻ em và dinh dưỡng

Chúng tôi sản xuất thực phẩm chính trong chuỗi cung ứng có khả năng làm tăng hàm lượng dinh dưỡng cho người có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nhất và những trường hợp bị đói trên thế giới. Chúng tôi hỗ trợ Hiệp Hội với sáng kiến tăng hàm lượng dinh dưỡng từ thực phẩm – một hiệp hội làm việc với ngành công nghiệp, các tổ chức từ thiện và Chính phủ trên khắp thế giới để khuyến khích tăng cường hàm lượng dinh dưỡng trong bột mì của chúng tôi để chúng tôi có thể góp phần tăng cường sức khỏe cho hàng triệu người và giúp loại bỏ các khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Xem trang web

Hỗ trợ cộng đồng địa phương và cơ hội nghề nghiệp cho địa phương

Chúng tôi mong muốn sử dụng nguồn nhân lực từ các địa phương nơi chúng tôi hoạt động và phát triển đội ngũ của chúng tôi bằng cách cung cấp đào tạo và con đường sự nghiệp tổng thể.

Chúng tôi là đơn vị ủng hộ mạnh mẽ cho cộng đồng và nền kinh tế địa phương.

Chúng tôi sử dụng hơn 1.500 nhân viên dài hạn và giúp thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines thông qua các chương trình giáo dục và hỗ trợ công nghiệp. Chúng tôi có một mạng lưới các nhà phân phối rộng khắp trên khắp Đông Nam Á, hàng trăm doanh nghiệp nhỏ tạo ra xương sống của các cộng đồng địa phương.

Mỗi đơn vị kinh doanh đều tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua các ngày từ thiện, chương trình hiến máu và hoạt động tình nguyện.

Hàng năm, Tập đoàn cũng điều phối một nỗ lực tình nguyện tại địa phương tham gia cùng đội ngũ quản lý cấp cao của mình, lựa chọn một địa điểm khác trong mạng lưới của mình ở Đông Nam Á mỗi năm.

Đảm bảo an toàn thực phẩm

Trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi tuân theo các hệ thống quản lý chất lượng được công nhận toàn cầu để đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng các nguyên liệu thực phẩm an toàn một cách ổn định. Các hệ thống này bao gồm ISO, HACCP và GMP.

Chúng tôi cũng đảm bảo độ tinh khiết và chứng nhận halal theo các nguyên tắc Hồi giáo. Tất cả các thành phần được sử dụng đều được kiểm tra về các qui tắc Halal hiện hành được phê duyệt. Việc sản xuất tất cả bột mì và malt được tiến hành trong điều kiện vệ sinh và đã được kiểm chứng theo tiêu chí của Halal.

Bảo vệ con người

Chúng tôi quan tâm đến con người, sự an toàn và hạnh phúc của họ.

Interflour coi trọng an toàn và thực hiện các chương trình giáo dục và giám sát an toàn đang diễn ra cũng như đặt các mục tiêu an toàn lên đầu và là trọng tâm của doanh nghiệp.

Các hoạt động tuyển dụng và lương thưởng được tiến hành một cách công bằng và minh bạch. Các nhân viên được khuyến khích báo cáo hành vi vi phạm quy tắc đạo đức kinh doanh.

Quy tắc ứng xử của chúng tôi nêu ra tiêu chuẩn cao về hành vi ứng xử mà chúng tôi mong đợi từ nhân viên và các chuẩn mực mà nhân viên cần tuân thủ trong hoạt động kinh doanh.