Tìm kiếm & Thu mua hạt lương thực thóc gạo

Đội ngũ thu mua hàng hóa tập trung của chúng tôi có trụ sở tại Singapore và tìm kiếm các nguồn cung cấp nhiều giống lúa mì tối ưu nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy mạng lưới và đáp ứng nhanh chóng với các điều kiện thay đổi của thị trường.

Loại hạt lương thực có chất lượng tốt nhất với nguồn từ các giống lúa mì truyền thống đang phát triển ở các nước như Úc, Mỹ, Canada và Châu Âu, phần lớn lúa của chúng tôi được thu mua từ Úc.

Giống lúa mì có thể khác biệt đáng kể giữa các quốc gia, vùng và thậm chí cả mùa vụ trồng trọt. Bạn có thể tin tưởng rằng đội ngũ thu mua của chúng tôi hiểu được những yếu tố này ảnh hưởng đến thị trường như thế nào và làm thế nào để tìm ra nguyên liệu tốt nhất với giá thấp nhất.

Các nhóm phát triển sản phẩm của chúng tôi liên tục học hỏi khám phá các hỗn hợp bột và các thành phần nguyên liệu mới để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Họ làm việc chặt chẽ với đội ngũ thu mua hàng hóa cùng với những hiểu biết này để điều chỉnh hoạt động mua hàng của Tập đoàn.

Các nhà máy nằm trong các khu vực chiến lược của Tập đoàn Interflour tại Đông Nam Á cho phép đội ngũ chuyên gia tổ chức hiệu quả việc kế hoạch vận chuyển hàng hóa để giảm chi phí trong chuỗi cung ứng.